Събиране и използване на лична информация

Ние събираме и поддържаме лична информация за Вас, което включва Вашето име, адрес, имейл адрес и номер на телефон ("Лични данни"). Ние получаваме Вашата лична информация от следните източници:

- Ако доброволно ни предоставите информация, чрез попълване на форми на интернет страниците на магазина, изброени в допълнението към тази политика на поверителност. Това може да включва информация, предоставена към момента на заявяване на поръчка за закупуване на нашите стоки, записване за нашия бюлетин и / или на кореспонденция с нас.

- Ние използваме Личната Информация, което ни дава възможност да гарантираме, че съдържанието на нашият сайт се представя по най-ефективния начин за Вас, за да Ви снабдява с информация, продукти или услуги, които са изисквани от Вас, или които ние смятаме, че са Ви интересни (където Вие сте се съгласили на това), за да изпълнява задълженията, произтичащи от договори, сключени между Вас и нас, за да Ви позволи да участвате в интерактивните възможности на нашите услуги и да Ви уведомяваме за промени в нашата услуга. Имате право по всяко време да откажете да се свързваме с Вас чрез директен маркетинг.

- Изискваме съгласието на родител, настойник или учител при регистрацията на всяко дете под 13-годишна възраст на нашия сайт.

Споделяне на лични данни

Ние не предоставяме Вашата лична информация на трети страни по каквито и да е причини.

Защита на личните данни

Ние ще предприемем всички разумни мерки, за да гарантираме, че всички лични данни, които са ни предоставени чрез магазина, остава поверителна. В момента има строги процедури за сигурност по отношение на съхранението и разкриването на лична информация. Когато сте избрали парола за достъп до някоя част на нашия сайт, Вие носите отговорност за поддържане на тази парола в тайна..

Mолим Ви да не споделяте паролата си с никого!